Gijs Gansstraat 8, 1336 ZC  ALMERE,
The Netherlands

   +31 6 221 60 828
    info@FreericksHRservices.nl

Unilever project - een maand later / one month later

Een maand later ...

Inmiddels ben ik een maand bezig, terwijl ik de mensen, de systemen en de organisatie leer kennen, wat betekent dat ik me verdiep in de werkwijze en aanpak van deze klant om dit project van werving en selectie van vele functies (intern en extern) aan te pakken, zodra de ondernemingraad de adviesaanvraag heeft goedgekeurd. Het project is uitgebreid: ik ben gevraagd om ook de werving en selectie voor de vestiging in Belgie op te pakken, naast de drie locaties in Nederland. Er is een werkritme ontstaan, waarbij ik drie dagen op drie verschillende locaties ben en twee dagen vanuit thuis werk op een laptop van en op het intranet van Unilever. 


A month later ...

By now the first month has passed while I am getting to know the people, the systems and the organization which includes ways of working and how this customer wants to approach the project to prepare the recruitment of many roles (internal and external) as soon as the Works Council has approved the advise approsal. The project increased: I have been asked to also take on the recruitment for Belgium next to the three locations in the Netherlands. I have established a work routine which implies that I am three days a week at three different locations and I work from home two days a week on a laptop from and the intranet of Unilever.