werkkostenregeling

Werkkostenregeling 2020

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling door corona

Voor getroffen werkgevers en veel thuiswerkers heeft de overheid een versoepeling bedacht, namelijk om de vrije ruimte (1,7% van de loonsom) tijdelijk te verhogen. Wat betekent dit en wat kun je er concreet mee?

De werkkostenregeling (WKR)

Voor werknemers en dga. De WKR is een manier van belasting heffen over vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Het bedrijf heeft dus alleen maar te maken met deze regeling als je werknemers in dienst heeft of als je zelf werknemer (dga) bent van je eigen BV.

Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen? Het systeem van de WKR is als volgt. Alle vergoedingen (geld) en verstrekkingen (spullen) die je aan jouw werknemer geeft, vormen loon. Van dit loon mag je een aantal zaken aftrekken, zoals de gerichte vrijstellingen (een aantal uitdrukkelijk benoemde zaken dat vrijgesteld is) en de zaken die je hebt ondergebracht in de zogenaamde ‘vrije ruimte’.

Vrije ruimte. In 2020 geldt er een tweeschijvenstelsel voor de berekening van de vrije ruimte.

Totale fiscale loonsom 
Over de eerste € 400.000  = 1,7% vrije ruimte
Over het meerdere = 1,2% vrije ruimte

Let op. Het gaat uitsluitend om het deel van het loon dat bij de werknemers wordt belast.

Wat kun je ermee? Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Je kunt dus zelf bepalen waaraan en of je de vrije ruimte wilt besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Let op. Hoewel de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte onbelast zijn, moeten werkgevers uiteraard wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te bekostigen. Voorbeelden hiervan zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte

Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen, wordt de vrije ruimte voor 2020 voor de eerste € 400.000 van de loonsom eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3%. Tip. Wil je je werknemers bijv. een doos bonbons of een bloemetje geven om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, dan komen deze in de vrije ruimte van de WKR. Door de tijdelijke verruiming heb je dus eerder de mogelijkheid om een dergelijk geste te doen. Let op. Wanneer je je werknemers bijv. een doos papier meegeeft om te kunnen printen of een rol postzegels, waarvan je niet kunt bewijzen dat deze zaken voor de volle 100% voor het werk zijn gebruikt, dan komen deze ook in de vrije ruimte van de WKR.

Wanneer wel belast als loon?

Zaken die in deze vrije ruimte kunnen worden ondergebracht, zijn belastingvrij. Geef je echter meer dan in de vrije ruimte past en is er ook geen andere reden om deze zaken of vergoedingen onbelast te laten, dan dienen deze belast te worden.

Hoe belasten? Dit belasten kan als volgt:

  • bij de werknemer door inhouding;
  • door brutering; of
  • door het toepassen van de eindheffing van 80%. Deze eindheffing van 80% betekent dat je de belasting geheel betaalt. De werknemer hoeft dan geen belasting te betalen.

Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen, wordt de vrije ruimte voor 2020 voor de eerste € 400.000 van de loonsom eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7 naar 3%. Hierdoor heb je dus eerder de mogelijkheid om een geste te doen (bijv. een doos bonbons geven) of een doos printpapier te verstrekken voor de thuiswerker.